“Fotografiar ès posar el cap, l’ull i el cor en un mateix eix”